บ้านราษฏร์
ประมาณการค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูงออกมาแล้วค่ะ - Printable Version

+- บ้านราษฏร์ (http://forum.banrasdr.com)
+-- Forum: สนทนา (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: ราชดำเนิน (/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thread: ประมาณการค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูงออกมาแล้วค่ะ (/showthread.php?tid=13907)ประมาณการค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูงออกมาแล้วค่ะ - หวัดดีจ้ะ..ฉิงฉิง - 08-26-2012 10:03 AM

[Image: 217867_4494992663487_1891332902_n.jpg]


Quote:เมื่อประเทศไทยกำลังจะมี 'ม้าเหล็ก' ความเร็วสูงใช้

กระทรวงคมนาคมเตรียมเร่งรัดก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง 5 เส้นทาง ประกอบด้วย กรุงเทพฯ-เชียงใหม่,กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี,กรุงเทพฯ-นครราชสีมา-หนองคาย กรุงเทพฯ-หัวหิน-ปาดังเบซาร์ และ กรุงเทพฯ-ระยอง ไทยรัฐออนไลน์จะพาไปรู้จักกับ เทคโนโลยี รถไฟความเร็วสูงที่โลกนี้มีใช้กัน

หลังจาก พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานสรุป กรอบการพัฒนารถไฟความเร็วสูง ร่วมกับผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) นำผลศึกษาที่บริษัทที่ปรึกษา จัดทำไว้เข้ามาพิจารณารายละเอียดเพื่อกำหนดกรอบหลายประเด็น หนึ่งในนั้นคือ การพัฒนารถไฟความเร็วสูง โดยใช้รางขนาด 1.435 เมตร หรือสแตนดาร์ดเกจจะมี การปรับปรุงจากรางเดิม ซึ่งเป็นรางขนาด 1 เมตร หรือมิเตอร์เกจ หรือจะมีการพัฒนา รางที่ 3 เป็นแบบสแตนดาร์ดเกจตลอดเส้นทาง

ขณะเดียวกันการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงตามแผนที่กระทรวงคมนาคม ให้นโยบายไว้
จะมีการเร่งรัดทำทันที 5 เส้นทาง ประกอบด้วย กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี กรุงเทพฯ-นครราชสีมา-หนองคาย กรุงเทพฯ-หัวหิน-ปาดังเบซาร์ และ กรุงเทพฯ-ระยอง ขณะที่เส้นทางแรกที่จะเร่งดำเนินการทันที คือกรุงเทพฯ- นครราชสีมา โดยรูปแบบการลงทุนนั้น เป็นไปได้มากที่สุด คือ ภาครัฐก่อสร้างรางหรือโครงสร้างพื้นฐานเอง และดึงเอกชนเข้ามาร่วมในการเดินรถ ซึ่งจะมีพูดคุยอีกครั้งว่าจะเป็นรูปแบบเอกชนร่วมลงทุนเดินรถ หรือสัมปทานเดินรถ

ส่วนอัตราค่าโดยสารตามผลศึกษานั้น ค่าโดยสารรถไฟความเร็วสูงเช่น กรุงเทพฯ-นครราชสีมา จะเก็บคนละ 1,000 บาท แต่จะกำหนดอัตราดังกล่าวหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาล ขณะที่เงินลงทุนระบบรถไฟความเร็วสูงนั้น หากภาครัฐก่อสร้างรางเองก็จะมีค่าใช้จ่ายกิโลเมตรละ 800-1,000 ล้านบาท

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้ร่างกำหนดค่าโดยสาร + เวลาเดินทาง
สำหรับเครือข่ายไฮสปีดเทรน ไว้แล้วและคาดหวังไว้ว่าราคาน่าจะลดลงอีก

สายเหนือ:
กรุงเทพ (สถานีกลางบางซื่อ)-นครสวรรค์ (หนองปลิง)
เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 12 นาที ค่าโดยสาร 384 บาท
กรุงเทพ (สถานีกลางบางซื่อ)-พิษณุโลก
เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 54 นาที 36 วินาที ค่าโดยสาร 611 บาท
กรุงเทพ (สถานีกลางบางซื่อ)-เด่นชัย เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 38 นาที
ค่าโดยสาร 845 บาทกรุงเทพ (สถานีกลางบางซื่อ)-เชียงใหม่ เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 43 นาที 48 วินาที ค่าโดยสาร 1,190 บาท

สายตะวันออกเฉียงเหนือ:
กรุงเทพ (สถานีกลางบางซื่อ)-นครราชสีมา เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 16 นาที
ค่าโดยสาร 410 บาท
กรุงเทพ (สถานีกลางบางซื่อ)-ขอนแก่น เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 13 นาที
ค่าโดยสาร 709 บาท
กรุงเทพ (สถานีกลางบางซื่อ)-หนองคาย เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 4 นาทีี
ค่าโดยสาร 984 บาท
กรุงเทพ (สถานีกลางบางซื่อ)-สุรินทร์ เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 3 นาทีี
ค่าโดยสาร 661 บาท
กรุงเทพ (สถานีกลางบางซื่อ)-อุบลราชธานี เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 51 นาที
ค่าโดยสาร 912 บาท

สายใต้:
กรุงเทพ (สถานีกลางบางซื่อ)-หิวหิน เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 6 นาทีี
ค่าโดยสาร 360 บาท
กรุงเทพ (สถานีกลางบางซื่อ)-แม่กลอง-หิวหิน เวลาเดินทาง 0 ชั่วโมง 55 นาที
ค่าโดยสาร 295 บาท
กรุงเทพ (สถานีกลางบางซื่อ)-สุราษฎร์ธานี เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 14 นาที
ค่าโดยสาร 1,037 บาท
กรุงเทพ (สถานีกลางบางซื่อ)-หาดใหญ่ เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง 41 นาที
ค่าโดยสาร 1,499 บาท
กรุงเทพ (สถานีกลางบางซื่อ)-ปาดังเบซาร์ เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง 54 นาที
ค่าโดยสาร 1,571 บาท

สายตะวันออก:
กรุงเทพ (สถานีกลางมักกะสัน)-ฉะเชิงเทรา-ระยอง เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 6 นาที ค่าโดยสาร 350 บาท
กรุงเทพ (สถานีกลางมักกะสัน)-บางปะกง-ระยอง เวลาเดินทาง 0 ชั่วโมง 58 นาทีี ค่าโดยสาร 305 บาท
กรุงเทพ (สถานีกลางมักกะสัน)-ฉะเชิงเทรา-จันทร์บุรี เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 39 นาที ค่าโดยสาร 530 บาท
กรุงเทพ (สถานีกลางมักกะสัน)-ฉะเชิงเทรา-อรัญประเทศ เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 15 นาที ค่าโดยสาร 400 บาท

..................................

อัพเดทข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ทราบโดยทั่วกันค่ะ


RE: ประมาณการค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูงออกมาแล้วค่ะ - นางฟ้านะยะ - 08-26-2012 10:10 AM

ขอบคุณ ฉิง ฉิง ที่เอาข่าวนี้มาฝากนะฮ้า


RE: ประมาณการค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูงออกมาแล้วค่ะ - Fivecolour - 08-26-2012 10:26 AM

ก็ดูโอเคนะครับ

เพราะที่ญี่ปุ่น รถไฟความเร็วสูงก็ตก 2-3 เท่าราคารถทัวร์ปรับอากาศชั้น 1

ราคาไปเชียงใหม่ยังไม่ถึงสองเท่าเลย


แต่ว่าถึงตอนนั้น การเตรียมการเรื่องไฟฟ้าจะไปถึงไหน เพราะระดับสำรองไฟฟ้าตอนนี้ มันปริ่มน้ำเต็มที

จะสร้างโรงไฟฟ้าที่ไหน

เอ็นโต เอ๊ย เอ็นจีโอ ก็ออกมาขวาง

เรื่องระบบไฟฟ้าที่จะใช้กับรถไฟความเร็วสูงจึงน่าเป็นห่วง


RE: ประมาณการค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูงออกมาแล้วค่ะ - redbone - 08-26-2012 10:27 AM

สงสัย เส้นทาง กทม เชียงใหม่ ใช้เวลา3ชั่วโมง45นาที ราคา 1190฿ สายการบินโลว์คอสต์ ก็ประมาณราคาเดียวกันแต่ใช้เวลาชั่วโมงเดียวมันจะแข่งขันได้หรือ กลัวแบบเดียวกับรถไฟฟ้าสาย สุวรรณถูมิ


RE: ประมาณการค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูงออกมาแล้วค่ะ - ตะขบดอง - 08-26-2012 10:35 AM

(08-26-2012 10:27 AM)redbone Wrote:  สงสัย เส้นทาง กทม เชียงใหม่ ใช้เวลา3ชั่วโมง45นาที ราคา 1190฿ สายการบินโลว์คอสต์ ก็ประมาณราคาเดียวกันแต่ใช้เวลาชั่วโมงเดียวมันจะแข่งขันได้หรือ กลัวแบบเดียวกับรถไฟฟ้าสาย สุวรรณถูมิ

น่าจะถูกกว่านี่หน่อย แต่คิดค่าเวลาเดินทางไปสนามบินแล้วก็พอกัน อาจมากกว่ารถไฟอีกครับ


RE: ประมาณการค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูงออกมาแล้วค่ะ - ริมคันนา - 08-26-2012 10:38 AM

(08-26-2012 10:27 AM)redbone Wrote:  สงสัย เส้นทาง กทม เชียงใหม่ ใช้เวลา3ชั่วโมง45นาที ราคา 1190฿ สายการบินโลว์คอสต์ ก็ประมาณราคาเดียวกันแต่ใช้เวลาชั่วโมงเดียวมันจะแข่งขันได้หรือ กลัวแบบเดียวกับรถไฟฟ้าสาย สุวรรณถูมิ

ก็เป็นทางเลือกสำหรับคนกลัวความสูงแต่ขี้เกียจนั่งรถยนต์ค่ะ


RE: ประมาณการค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูงออกมาแล้วค่ะ - pookim - 08-26-2012 10:40 AM

ดีใจจังเลย


RE: ประมาณการค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูงออกมาแล้วค่ะ - nongkatoo - 08-26-2012 10:46 AM

ว่าแต่จะเสร็จเมื่อไรกันนะ??


RE: ประมาณการค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูงออกมาแล้วค่ะ - JapAV - 08-26-2012 11:23 AM

(08-26-2012 10:27 AM)redbone Wrote:  สงสัย เส้นทาง กทม เชียงใหม่ ใช้เวลา3ชั่วโมง45นาที ราคา 1190฿ สายการบินโลว์คอสต์ ก็ประมาณราคาเดียวกันแต่ใช้เวลาชั่วโมงเดียวมันจะแข่งขันได้หรือ กลัวแบบเดียวกับรถไฟฟ้าสาย สุวรรณถูมิ

สายการบิน low cost ต้องจองล่วงหน้าครับ บางทีจะต้องไปแบบเร่งด่วน
ภาย ใน 1-2 อาทิตย์จองไม่ได้ก็ซวยนะครับ
Emoticon_020_Rabbit
รถไฟ ต้องเทียบเอากับรถทัวร์ ถ้าแข่งราคาไม่ได้ก็ต้องแข่งความเร็ว
ราคานี้สำหรับผมถือว่าพอดี ปกติ อุบลกรุงเทพ 550-700 (ด่วนพิเศษหรือตู้นอน ไปนั่งไม่ไหวนั่ง 11ชมเป็นอย่างต่ำ - -")
เพิ่มอีกหน่อยก็ถือว่าใช้ได้ แต่ถ้าต่ำกว่านี้ได้ก็ยิ่งดี
Emoticon_015_Rabbit

เอาซัก 150 พอดีไหมEmoticon_003_Rabbit

ปล.เคยนั่งรถไฟตู้นอนไปหาดใหญ่หลับไป 3 ตื่นยังไม่ถึงเลย
Emoticon_004_Rabbit


RE: ประมาณการค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูงออกมาแล้วค่ะ - นางฟ้านะยะ - 08-26-2012 11:35 AM

(08-26-2012 10:26 AM)Fivecolour Wrote:  ก็ดูโอเคนะครับ

เพราะที่ญี่ปุ่น รถไฟความเร็วสูงก็ตก 2-3 เท่าราคารถทัวร์ปรับอากาศชั้น 1

ราคาไปเชียงใหม่ยังไม่ถึงสองเท่าเลย


แต่ว่าถึงตอนนั้น การเตรียมการเรื่องไฟฟ้าจะไปถึงไหน เพราะระดับสำรองไฟฟ้าตอนนี้ มันปริ่มน้ำเต็มที

จะสร้างโรงไฟฟ้าที่ไหน

เอ็นโต เอ๊ย เอ็นจีโออก็ออกมาขวาง

เรื่องระบบไฟฟ้าที่จะใช้กับรถไฟความเร็วสูงจึงน่าเป็นห่วง

นอกจากค่าตั๋วโดยสารแล้ว สิ่งที่นางฟ้าห่วงอยู่ตลอดเวลาก็เรื่องไฟฟ้านี่แหละ

เพราะรถไฟความเร็วสูงต้องพึ่งพาไฟมหาศาล และไฟฟ้าจะต้องสเถียรอีกด้วย พลาดเพียงเล็กน้อยก็ไม่ได้

ปัญหาไฟฟ้าของประเทศไทยที่คนไทยไม่ค่อยจะนึกถึง ทั้งๆที่ไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ตอนนี้หากไม่ได้ประเทศพม่าและลาวผลิตขายให้กับเรา ไฟฟ้าจะไม่พอใจทันที

ดังนั้น การเร่งรัดจัดการเรื่องการผลิตกระแสไฟฟ้าจึงเป็นเรื่องใหญ่ โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ควรจะมีได้แล้ว เพราะหากเราไม่สร้าง แต่ประเทศเพื่อนบ้านที่ล้าหลังกว่าเราสร้างเสร็จ หากของประเทศเพื่อนบ้านเกิดปัญหา ประเทศไทยก็หนีไม่พ้นได้รับผลกระทบเช่นกันอยู่ดี เอ็นจีโอไทยเคยไปประท้วงพวกเขาไหมหละฮ้า


RE: ประมาณการค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูงออกมาแล้วค่ะ - ลุงจุกคนเสื้อแดง - 08-26-2012 12:01 PM

ดีครับราคานี้ รับได้แต่อย่ายุบรถไฟธรรมดานะครับไว้รองรับผู้มีรายได้น้อยด้วย

เรื่องปัจจัยหนุนทั้งไฟฟ้า/เทคนิดผมมั่นใจว่าเขาต้องสร้าง/คำนวนแล้วครับว่ามีรองรับ..ไม่หนักใจ

หนักใจอย่างเดียวอย่าให้การรถไฟ(ถึงก้ช่าง ไม่ถึงก้ช่าง) บริหารเด็ดขาด สหภาพแมร่งงี่เหง้าขาดทุนจนเจ๊งแน่นอน

รถไฟเรามีครั้งแรกใกล้เคียงกับญี่ปุ่น ตอนนี้ถ้าให้คะแนนแบบตัวเลขญี่ปุ่นไป95ของไทยยังอยู่แค่7

เพราะ แมร่งบริหารงานแบบช้างโยนกล้วหวงผลประโยชน์ตัวเองมากกว่าประเทศชาตินั่นเอง


RE: ประมาณการค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูงออกมาแล้วค่ะ - dang88 - 08-26-2012 12:42 PM

..Idea...LOW VOLTAGE....ELECTRIC....klub....NOW OUR TRAIN RUN BY oil ( not GREEN enveroment )cost more and in long term
...the oil price going to be sky high again....there is so many way to get electric supply....SURE IT LOW COST....otherwise WHY every country want to do this....( sorry that what i understand point of view ).
..IdeaExclamation


RE: ประมาณการค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูงออกมาแล้วค่ะ - มะลิ - 08-26-2012 01:11 PM

สายสั้นๆรถไฟดีกว่าเครื่องบินแน่นอนเพราะรวมเวลาต้องไปสนามบินเช็คอินนั่งรอ บางทีมีดีเลย์

ถึงราคาจะพอๆกะโลคอสแต่เราว่าสะดวกกว่านะ


RE: ประมาณการค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูงออกมาแล้วค่ะ - บุญมี - 08-26-2012 05:23 PM

น่าจะทำเป็นนโยบาย รถไฟฟรีอีกนะฮ๊าฟฟฟฟฟฟ 555


RE: ประมาณการค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูงออกมาแล้วค่ะ - oman - 08-26-2012 07:29 PM

กลับอุบล 2-3 ชม. เองอ่ะ สุดยอด ค่ารถก็เบาๆ เอิ้กๆๆๆ เสร็จไวๆ ที่เถอะ


RE: ประมาณการค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูงออกมาแล้วค่ะ - คุณนะทำ - 08-27-2012 12:45 AM

(08-26-2012 10:26 AM)Fivecolour Wrote:  ก็ดูโอเคนะครับ

เพราะที่ญี่ปุ่น รถไฟความเร็วสูงก็ตก 2-3 เท่าราคารถทัวร์ปรับอากาศชั้น 1

ราคาไปเชียงใหม่ยังไม่ถึงสองเท่าเลย


แต่ว่าถึงตอนนั้น การเตรียมการเรื่องไฟฟ้าจะไปถึงไหน เพราะระดับสำรองไฟฟ้าตอนนี้ มันปริ่มน้ำเต็มที

จะสร้างโรงไฟฟ้าที่ไหน

เอ็นโต เอ๊ย เอ็นจีโอ ก็ออกมาขวาง

เรื่องระบบไฟฟ้าที่จะใช้กับรถไฟความเร็วสูงจึงน่าเป็นห่วง
ประเภท ไฟฟ้าเอา แต่ไม่เอาโรงไฟฟ้า


RE: ประมาณการค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูงออกมาแล้วค่ะ - หวัดดีจ้ะ..ฉิงฉิง - 08-27-2012 10:37 AM

เอาไฟไม่เอาโรง นี่ คงต้องรบกวนเพื่อนบ้านตั้งโรงแล้วเราลากสายซื้อเข้ามาแทน อิอิ
หรือไม่นักลงทุนไทย รบ ไทยต้องไปผูกสัมพันธ์ของยืมที่ดินบ้านเพื่อนในการผลิตไฟแทน