บ้านราษฏร์
การแสดง เจ้าแม่กวนอิมพันมือ - Printable Version

+- บ้านราษฏร์ (http://forum.banrasdr.com)
+-- Forum: สนทนา (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: ไร้การเมือง เรื่องการมุ้ง (/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Thread: การแสดง เจ้าแม่กวนอิมพันมือ (/showthread.php?tid=3875)การแสดง เจ้าแม่กวนอิมพันมือ - ประธานเกา - 03-14-2012 11:54 PM


RE: การแสดง เจ้าแม่กวนอิมพันมือ - ประธานเกา - 03-14-2012 11:57 PM

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QZeGeMQ9yFY


RE: การแสดง เจ้าแม่กวนอิมพันมือ - ประธานเกา - 03-14-2012 11:58 PM

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tZwnxSvOh-o#!


RE: การแสดง เจ้าแม่กวนอิมพันมือ - boon - 03-15-2012 01:51 AM

สวยงามมากๆ สุดยอดค่ะ

Emoticon_003_RabbitEmoticon_003_RabbitEmoticon_003_Rabbit


RE: การแสดง เจ้าแม่กวนอิมพันมือ - ริมคันนา - 03-15-2012 01:59 AM

เพลงก็เพราะนะคะ ฟังเย็นๆดี Emoticon_008_Rabbit


RE: การแสดง เจ้าแม่กวนอิมพันมือ - ประธานเกา - 03-15-2012 08:27 PM

เพลงบทสวดมนต์ ภาษาจีนครับ จะได้ยินคำ นำโม หรือ นะโม นั้นเองบ่อยมาก