บ้านราษฏร์
แก้ win7 ปลอมครับ (จอมืด) - Printable Version

+- บ้านราษฏร์ (http://forum.banrasdr.com)
+-- Forum: สนทนา (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: ห้องคอมพิวเตอร์ (/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: แก้ win7 ปลอมครับ (จอมืด) (/showthread.php?tid=5586)แก้ win7 ปลอมครับ (จอมืด) - gogoholi - 04-13-2012 12:29 AM

ใครมีปัญหา win7 ขึ้น windows activation แล้วจอมืด

คือปัญหามันเกิดจากทาง ms จับได้ว่า win เราเป็นของปลอมครับ

โปรแกรมนี้ช่วยคุณได้ (ผมลองมาแล้วหาย 100%)

http://db777.blogspot.com/2011/09/chew7v11-by-windows-7-activate.html

แค่ download โปรมแกรม chew7 v1.1 มาลงเครื่องแตก zip แล้ว install ซะ

แค่นี้ win7 ก็กลับมาปกติแล้วครับ เขาบอกมันทำให้เป็น win แท้เลยครับ

แต่จะจริงเปล่าผมไม่รู้ครับแต่มันแก้ปัญหาได้จริงครับ


RE: แก้ win7 ปลอมครับ (จอมืด) - imagine - 04-21-2012 08:49 PM

ขอบคุณครับ