ประกาศ
ติดตามข่าวสารบ้านราษฎร์Post Reply 
“สองเอา สองไม่เอา” ความหวัง หรือ ฟางเส้นสุดท้าย
01-09-2014, 04:25 PM (This post was last modified: 01-09-2014 04:29 PM by tanti.)
Post: #1
“สองเอา สองไม่เอา” ความหวัง หรือ ฟางเส้นสุดท้าย
[Image: 1507156_663071880404215_878016990_n.jpg]

ขอเชิญสื่อมวลชนทุกท่าน เข้าร่วมการแถลงข่าว

เครือข่าย “สองเอา สองไม่เอา”

คัดค้านรัฐประหาร คัดค้านความรุนแรงทุกรูปแบบ

เคารพการใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ ปฏิรูปบนวิถีทางประชาธิปไตย

แถลงและตอบคำถามสื่อมวลชน

ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 เวลา 11.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 ตึกอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โดย

ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ อ.จอน อึ๊งภากรณ์ รศ.ดร.พวงทอง ภวัครพันธุ์ ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตภิรมย์ศรี คุณสมบัติ บุญงามอนงค์ คุณกฤษกร ศิลารักษ์ คุณบารมี ชัยรัตน์

ดำเนินรายการ โดย ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

…………………………………………………..

องค์กรสนับสนุน อาทิ สมัชชาปกป้องประชาธิปไตย (สปป.), สมัชชาคนจน, ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch), เวทีเสวนาประชาธิปไตยภาคใต้, มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน, มวลมหาประชาคุย, ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-move), กลุ่มโลกสวย ปฏิรูปการเมืองตามวิถีประชาธิปไตยด้วยสันติวิธี และเครือข่ายภาคประชาสังคม

ตัวอย่างบุคคลสนับสนุนเครือข่าย (นอกเหนือจากรายชื่อผู้แถลงข่าวด้านบน) อาทิ อัมมาร สยามวาลา, นิธิ เอียวศรีวงศ์, ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, นิพนธ์ พัวพงศกร, ผาสุก พงษ์ไพจิตร, ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, พระไพศาล วิศาโล, บรรยง พงษ์พานิช, สารี อ๋องสมหวัง, สมชาย ปรีชาศิลปกุล, อังคณา นีละไพจิตร, สมชัย จิตสุชน, ประภาส ปิ่นตบแต่ง, เดชรัต สุขกำเนิด, ยุกติ มุกดาวิจิตร ฯลฯ
Find all posts by this user
Like Post Quote this message in a reply
[-] The following 4 users Like tanti's post:
AnnieHappy, nana_tjj, security, ก้านพร้าว
01-09-2014, 06:17 PM
Post: #2
RE: “สองเอา สองไม่เอา” ความหวัง หรือ ฟางเส้นสุดท้าย
ดูๆไป คนเอาม็อบเทือก ตอนนี้ น่าจะเป็นแฟนพันธุ์แท้ ปชป.มากกว่า
Find all posts by this user
Like Post Quote this message in a reply
[-] The following 3 users Like AnnieHappy's post:
nana_tjj, security, ก้านพร้าว
Post Reply 


Forum Jump: