ประกาศ
ติดตามข่าวสารบ้านราษฎร์Post Reply 
ภควัทคีต มหาภารตยุทธ์
06-06-2012, 09:06 PM
Post: #1
ภควัทคีต มหาภารตยุทธ์
อรชุน! คุณธรรมต่อไปนี้หากผู้ใดมีเป็นสมบัติประจำกาย ผู้นั้นย่อมชื่อว่ามี
เทวภาวะในตัว
คุณธรรมดังกล่าวคือ การรู้จักให้อภัยหนึ่ง, ความเป็นผู้มีใจใสสะอาดหนึ่ง, ความเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในปัญญาและสมาธิหนึ่ง, ความเป็นผู้รู้จักเจือจานแก่เพื่อนร่วมโลกหนึ่ง, ความเป็นผู้รู้จักบังคับอารมณ์และรู้จักควบคุมประสาทสัมผัสหนึ่ง, การประกอบยัญกรรมหนึ่ง, การสาธยายมนตร์หนึ่ง, การบำเพ็ญตบะธรรมหนึ่ง, ความซื่อสัตย์หนึ่ง, อหิงสธรรมหนึ่ง, ความเป็นผู้รู้แจ้งสัจธรรมหนึ่ง, ความเป็นผู้รู้จักระงับความโกรธหนึ่ง, การเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนหนึ่ง, ความเป็นผู้มีใจสงบเยือกเย็นหนึ่ง, ความเป็นผู้งดเด็ดขาดจากการสร้างความร้าวฉานแตกแยกแก่คนอื่นหนึ่ง, ความเป็นผู้มีเมตตาในสัตว์ทั้งปวงเสมอกันหมดสิ้นหนึ่ง, ความสุภาพอ่อนโยนหนึ่ง, ความละอายต่อการกระทำความชั่วหนึ่ง, ความเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายไม่กลับกลอกตลบตะแลงหนึ่ง, ความอดทนหนึ่ง, ความไม่ริษยาผู้ที่ได้ดีกว่าตัวหนึ่ง, และความถ่อมตนอีกหนึ่ง

ส่วนโทษธรรมต่อไปนี้คือ ความเป็นคนหัวดื้อหนึ่ง, ความอวดดีหนึ่ง, ความทะนงตนหนึ่ง, ความเป็นผู้ฉุนเฉียวอยู่ตลอดเวลาหนึ่ง, ความหยาบคายหนึ่ง, และความหลงตนว่าฉลาดทั้งๆ ที่เป็นคนโง่อีกหนึ่ง, สิ่งเหล่านี้หากใครมีอยู่ในตัวผู้นั้นชื่อว่ามีอสูรภาวะในตน


รบเถิด อรชุน หากท่านตายในสนามรบ สวรรค์ยังรอท่านอยู่ ยังเปิดประตูรอผู้ปราชัย แม้นหากว่าท่านชนะความเป็นใหญ่ในแผ่นดินนี้ ทุกพงพื้นปฐพีรอให้ท่านเข้ามาครอบครอง
Find all posts by this user
Like Post Quote this message in a reply
[-] The following 7 users Like ทวนเหล็ก's post:
security, Unter, winwinchiwchiwchukchuk, จารุปาโล, ตะแบก, มาช้าแต่มาแล้ว, หลวงพี่เตี้ย
06-06-2012, 10:56 PM (This post was last modified: 06-06-2012 11:00 PM by Unter.)
Post: #2
RE: ภควัทคีต มหาภารตยุทธ์
Arjuna tells Bhagavan:
Take me in my chariot to the middle of the battlefield to the place between the two armies.

While there, viewing the scene, Arjuna is appalled.
He sees wise people - wiser than he.
He would rather die than kill them.

He does not want to fight.

Surveying the battle lines,
Arjuna realizes if he fights he will kill his near relatives.

The battle would be fought between two sides of the same family.
One side [Arjuna’s] had been forced to leave the country and wanted to return;
the other side [Arjuna’s near relatives] had the power to keep them out.

The battle would decide the issue of power and whether Arjuna's family members could return to their homeland.
Find all posts by this user
Like Post Quote this message in a reply
[-] The following 2 users Like Unter's post:
winwinchiwchiwchukchuk, หลวงพี่เตี้ย
06-06-2012, 10:58 PM
Post: #3
RE: ภควัทคีต มหาภารตยุทธ์
Bhagavan explains the meaning of life to Arjuna.
He explains why the battle must be fought -
and why Arjuna is the best man to do it.

Even if he respects the other side as wiser than he.
Even if he respects the other side as near relatives.

When Arjuna understands the full meaning of life -
and what he must humbly do to lead his warriors -
he agrees to fight the battle.

It is, really, the battle of life he must fully embrace.
Bhagavan - as charioteer - will help him.
Find all posts by this user
Like Post Quote this message in a reply
[-] The following 2 users Like Unter's post:
winwinchiwchiwchukchuk, หลวงพี่เตี้ย
Post Reply 


Forum Jump: